نوشته‌ها

building icf

مزایای سیستم آی سی اف

سیستم آی سی اف سیستم قالب های عایق ماندگار icf شامل قالب های دائمی است که برای بتن ریزی و ساخت دیوارهای بتن مسلح استفاده شده و پس از بتن ریزی، جزیی از دیوار محسوب می شود. آیین نامه های طراحی سازه icf  ،آیین نامه 2800 زلزله و مبحث ششم و مبح…