کاربردها
کاربردها

یونولیت ساختمانی

پلاستوفوم ساختمانی به محصولات ساختمانی گفته می شود که در تولید آنها از پلاستوفوم انبساطی استفاده شده باشد.

icf building

icf building

البته پلاستوفوم انبساطی بکار رفته در تولید محصولات ساختمانی باید دارای قابلیت کندسوز بودن باشد و در هنگام سوختن گاز سمی ایجاد نکند که این مهم با استفاده از پلاستوفوم انبساطی کندسوز یا Fire Retardant) تامین می گردد.
این محصولات دارای رنج کاربرد گسترده ای از مصرف در ساختمان سازی ، مهندسی عمران ، راه سازی و ایزولاسیون و عایق بندی بناها می باشد.

انواع این محصولات شامل :

  • قالب عایق ماندگار بتن ICF
  • پلاستوفوم سقفی
  • پلاستوفوم ورقه ای
  • پلاستوفوم بلوک
icf building

icf building