کاربردها
کاربردها

یونولیت کشاورزی

پلاستوفوم کشاورزی در تولید محصولات باغبانی و کشاورزی و نیز در صنایع غذایی بواسطه خواص کم نظیر پلاستوفوم انبساطی

agriculture

agriculture

همراه با قیمت مناسب آن کاربرد زیادی دارد.
از تولید سینی نشاء گیاهان و گلدان پلاستوفومی گرفته تا جعبه های حمل مرغ و ماهی و سبزیجات و میوه جات.

agriculture

agriculture