پلاستوفوم سقفی تولید شده در شرکت کی کی توسعه تجارت | KKEPS مکمل قالب های عایق ماندگار ICF می باشد. این قالبها دارای فوندوله بوده و نیز دارای سوراخهایی جهت عبور تاسیسات از داخل آنها می باشد. قالبهای سقفی KKEPS با دانسیته 30 و مواد پلی استایرن انبساطی کندسوز تولید شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.
ارتفاع قطعه سقفی ۲۰ سانتیمتر و عرض آن ۵۶ سانتیمتر و طول آن ۲۵ سانتیمتر می باشد که هر یک متر مربع بلوک سقفی kkeps شامل ۸ قطعه ۲۵ سانتیمتری است که توسط کام و زبونه های تعبیه شده روی قطعه در هم چفت می شوند.
این بلوک پلاستوفوم سقفی مکمل سیستم icf شرکت کی کی توسعه تجارت بوده و از کیفیت و مشخصات منحصر بفردی برخوردار می باشد.

قالب icf

قالب icf