محصولات
نام محصول

ورق یونولیت فشرده

قیمت ورق یونولیت فشرده در شهرهای مختلف کشور اعم از تهران کرج مشهد بندرعباس شیراز و شمال کشور و … از کمیت های

قیمت ورق یونولیت فشرده

قیمت ورق یونولیت فشرده

مختلفی تبعیت می کند. قیمت مواد اولیه عمده ترین عامل و هزینه حمل مواد اولیه و هزینه های تولید و حمل کالای تولید شده تا محل مصرف از پارامترهای تعیین کننده می باشند.
شرکت کی کی توسعه تجارت ورق یونولیت فشرده را با دستگاههای تمام اتوماتیک شیپ مولدینگ تولید می نماید. به اینصورت که برای تولید ورق یونولیت مورد درخواست مشتری با توجه به میزان سفارش یک قالب اختصاصی ساخته می شود که این قالب دو بعد طول و عرض ورق با ضخامت دلخواه تولید می نماید و چنانچه این ضخامت کمتر از ۱۰ سانتیمتر باشد توسط دستگاه برش به ضخامت دلخواه برش زده می شود.
به این ترتیب ورق های تولید شده در شرکت کی کی توسعه تجارت kkeps با ابعاد کاملا دقیق و با کیفیت بسیار بالا تولید می شود. ورق یونولیت فشرده با دانه بندی متنوع و دانسیته های مختلف قابل تولید می باشد.